Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Εγγραφή

Εκπαιδευόμενου
Για την εγγραφή σας σε κάποιο πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.Β.Ε. παρακαλούμε επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 231-1113131 Ώρες εξυπηρέτησης : Δευ-Παρ: 10:00 – 17:00